Waardering tonen in de zorg die daadwerkelijk gevoeld wordt. Ik heb er veel over nagedacht deze week en ik heb er ook veel met collega’s en andere zorgverleners over gesproken. Een paar inzichten die ik opdeed en hier wil delen:

  • Waardering in de zorg is niet nieuw. Er is al heel lang een ervaren tekort aan waardering in de zorg. Zowel onder verpleegkundigen als onder artsen.
  • Waardering is een van de redenen waarom we ons bed uit komen en ons de hele dag uit de naad werken voor andere mensen.
  • Het is niet zo complex als er op dit moment over wordt gesproken.
  • Ik ken niemand die zich niet gewaardeerd wil voelen. Ik ken ook geen leidinggevende die het pertinent niet wil geven. Men weet gewoon niet hoe. 

5 tips aan supervisoren, opleiders en bestuurders over waardering tonen in de zorg die gevoeld wordt

Je hebt een groep mensen bij jou op de afdeling of in je ziekenhuis werken. Dat zijn allemaal individuen die door jouw toedoen tot een team kunnen vormen. Individuen met eén groter doel en toch ook gedeelde belangen. Hoe kun jij eraan bijdragen dat zij zich gewaardeerd voelen?

  1. Zorg voor een samenkomst aan het einde van de dag 

  2. Debrief na reanimatie 

  3. Trakteer met een ‘we brengen even iedereen bij elkaar moment’, wat wordt hier hard gewerkt! 

  4. Doe een rondvraag waar behoefte aan is – men gaat je verbazen

  5. Stuur een appje na een lastige situatie – dit wordt niet vergeten

Wat wordt hieruit duidelijk? Dat het niet monetair is. Niemand ging in de zorg werken om veel te verdienen. Wel omdat je menselijk contact belangrijk vindt. En dit geldt zowel onderling als tussen professional en patiënt. 

Meer lezen? Waarom we overwerken in de zorg

Categorie Waardering Tekst Maartje Meijers Tags belangen, leiding geven, team, waardering tonen,

When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favour

Elon Musk